odp. Dziewczynie.

d4cc59951933d205238e4a6c0dc69dc3,175,175,1,0       

Tendencje i skłonności sado-maso to  cechy osobowości człowieka,
Parafilia (dewiacja) jest preferowanym zachowaniem, najczęściej ujawniany  jest ekshibicjonizm.
Znaczenie społeczne i kryminalistyczne ma jednak dużo bardziej sadyzm.
Zachowanie ekshibicjonistyczne publiczne wśród dorosłych najczęściej kwalifikuje się jako najwyżej wykroczenie.
Gdybyśmy analizowali świat fantazji , to prawdopodobnie okazałoby się, że sadyzm jest najczęstszą, ale skrywaną dewiacją.

I w tym sensie prawdopodobnie Dziewczyna ma intuicyjną rację.
Szczerze mówiąc te zagadnienia nie są zbyt dobrze zbadane. Znamy je głównie w aspekcie seksuologi i psychiatrii sądowej, a to tylko wierzchołek góry lodowej.

Tylko nieznaczny odsetek mężczyzn z parafiliami seksualnymi wchodzi w konflikt z normami prawnymi.

Niewielka część szuka pomocy, wielu akceptuje i nie chciałaby zmiany.
Osobowość w różny sposób radzi sobie z parafilnymi (dewiacyjnymi) skłonnościami.

Widzimy akceptację, nawet afirmację. Albo tolerancję, podwójne życie, odrzucanie skłonności i tłumienie.

Stłumienie nie oznacza nieistnienia, może ta skłonność dać o sobie znać w najmniej oczekiwanym momencie.
Jest to impulsywna forma dewiacji.

Parafilia to nowsza nazwa dewiacji.

JW