meandry…

Przełom roku zazwyczaj usposabia do refleksji i do wspomnień. Co się zmieniło w medycynie seksualnej i  seksualności? Moje spojrzenie jest  obarczone sporym błędem. Obserwacje bowiem wynikają głównie z praktyki  lekarskiej. Zastanowiłem się  jacy pacjenci trafiali do gabinetu przed trzydziestu laty, przejrzałem trochę archiwalną dokumentację. Zmieniło się dużo, nawet bardzo. Pacjenci trafiali głównie z powodu zaburzeń wzwodu oraz wczesnego wytrysku, teraz pojawiły się uzależnienia od seksu. W leczeniu zaburzeń wzwodu stosowano psychoterapię, leki psychotropowe, hormony.Popularną techniką w leczeniu zaburzeń wzwodu u młodych była metoda „zakazanego owocu”. Młodzi ludzie bowiem często mają prawidłowy wzwód, gdy nie „grozi” stosunek płciowy, a im bliżej, tym jest z erekcją  gorzej. W trakcie miłosnych pieszczot wzwód jest dobry, gdy ma dojść do wprowadzenia penisa do „jaspisowej alkowy”, to „jaspisowy miecz” staje się miękki, „flaczeje” – jak,,, cdn :-)

1/2017

Przełom roku zazwyczaj usposabia do refleksji i do wspomnień. Co się zmieniło w medycynie seksualnej i  seksualności?

Moje spojrzenie jest  obarczone sporym błędem. Obserwacje bowiem wynikają głównie z praktyki  lekarskiej. Zastanowiłem się  jacy pacjenci trafiali do gabinetu przed trzydziestu laty, przejrzałem archiwalną dokumentację.

Zmieniło się dużo, nawet bardzo. Pacjenci trafiali głównie z powodu zaburzeń wzwodu oraz wczesnego wytrysku, teraz pojawiły się uzależnienia od seksu.

Cżęściej młodzi  bali się pochwy w sensie fizycznym. Bywało, że wyobrażali sobie, że mogą tam być jakieś “zęby”, które mogą skrzywdzić penisa.

Twierdzili, że niektóre panie „tak mają”…

JW seksuologia.com

 

NOWOROCZNY CZAS EMPATII …

Kardioseksuologia.

Duże nieporozumienia są w kwestii  aktywności seksualnej po zawale oraz  z u Panów z chorobą naczyń wieńcowych serca.

Generalnie aktywność taka jest możliwa i wręcz wskazana,  nie tylko z psychologicznego punktu widzenia.

Oczywiście każdy przypadek kardiolog ocenia  indywidualnie.

   Dużo zależy od kontekstu sytuacyjnego. Aktywność aktywności nierówna. Poziom stresu i wydatek energetyczny jest nieporównywalnie wyższy w wypadku seksu pozamałżeńskiego.

Tak więc dla panów po zawale seks małżeński może być wskazany, a pozamałżeński bywa zachowaniem ryzykownym!.

Jest to też oczywiście zachowanie ryzykowne dla partnerki.

W wypadku niepożądanego zdarzenia jest na miejscu prokurator, policja.

A dla gawiedzi to jest ciekawy news! Środowiskowa sensacja!

images