Erozja

Trudno oczekiwać życzliwości żony, gdy przez lata mężowi nie przechodziła przez gardło pochwała lub komplement.

Gdy zapytany przez nią, w nowej kreacji przed przyjęciem: jak wyglądam? – odpowiadał niezmiennie: „jako tako” albo „w tłoku ujdzie”.

Erozja małżeństwa, to nie akt, to proces i to wieloletni, zazwyczaj wypracowany przez obie strony…

Sprawdza się tutaj powiedzenie  „chcesz mieć królową, sam bądź królem…”

I oczywiście też „chcesz mieć króla, sama bądź królową…”

Niby proste… :-)

Samoleczenie. Sildenafil bez Rp., Mensil, Maxigra Go, inne…

Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej wyraża zaniepokojenie z powodu wprowadzenie na rynek cytrynianu sildenafilu w dawce 25 mg, dostępnego bez recepty, pod różnymi handlowymi nazwami ,
Od roku 1998 cytrynian sildenafilu jest stosowany do objawowego leczenia zaburzeń erekcji i był dostępny WYŁĄCZNIE na receptę.
Z uwagi na jego mechanizm działania, wskazania do stosowania i przeciwwskazania, ordynacja tego produktu leczniczego wymagała bezwzględnej konsultacji lekarskiej.
W ocenie lekarzy, specjalistów seksuologów, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Medycyny Seksualnej pogarszający się stan zdrowia polskich mężczyzn, przyczynia się do nasilonego występowania    u nich zaburzeń erekcji.
Wprowadzenie na rynek produktu leczniczego bez recepty oraz jego agresywna reklama połączona z uruchomieniem kanałów dystrybucyjnych za pośrednictwem internetu oraz kurierów powoduje, iż droga przeciętnego mężczyzny do gabinetu lekarskiego znacznie się wydłuża, co może spowodować pogorszenie ogólnego stanu zdrowia wywołanego chorobą zasadniczą lub opóźnia jej ewentualne rozpoznanie.
Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej przypomina, iż zaburzenia erekcji w około 70-80% przypadków, mogą być poprzedzającym objawem chorób: serca i naczyń krwionośnych (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby wieńcowej), endokrynologicznych, cukrzycy, urologicznych, neurologicznych i innych, lub być efektem ubocznym działania leków czy przewlekłego stosowania używek.
Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej przestrzega mężczyzn przed samodzielnym stosowaniem preparatów z sildenafilem bez wcześniejszej konsultacji u lekarza pierwszego kontaktu, lub u lekarzy specjalistów: chorób wewnętrznych, kardiologa, urologa lub seksuologa.
 
Sildenafil nie jest produktem leczniczym przeznaczonym do leczenia przyczyny zaburzeń erekcji, a jedynie do stosowania celem doraźnej poprawy jakości wzwodu.
Cytrynian  sildenafilu  wchodząc  w  interakcje z innymi lekami stosowanymi przez mężczyzn, może być przyczyną wystąpienia różnych objawów niepożądanych.
Zdaniem Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej wprowadzenie na rynek cytrynianu sildenafilu bez recepty może przyczynić się do traktowania tego produktu leczniczego  przez młodzież  jako metody dodatkowego dopingu seksualnego.
W przypadku zażycia cytrynianu sildenafilu w połączeniu z alkoholem istnieje realne zagrożenie wystąpienia objawów ubocznych.
Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej  apeluje o wycofanie preparatów sildenafilu  jako produktu leczniczego dostępnego bez recepty.
—–
Żródło:strona PTMS:  www.ptms.pl