Różne są fantazje…

Pułapki alternatywnego seksu

Idzie wiosna. Wzmaga się energia i erotyczne fantazje częściej są wcielane w życie.
Fantazje to ciągle w dużym stopniu „terra ignota”, świat tajemniczy.

Mało jest badań na ten temat i są one z natury rzeczy subiektywne. Interesujące badania ankietowe przeprowadziła już w latach siedemdziesiątych w USA Nancy Friday.

Opracowane beletrystycznie fantazje obu płci zastały przetłumaczone na wiele języków i były wydawniczym hitem. Z publikacji wynikało, że u kobiet fantazje częściej były romantyczne i sentymentalne, zaś fantazje o dominacji występowały u obu płci z podobną częstotliwością. Różniły się jednak natężeniem skłonności sadystycznych, u mężczyzn była to bardziej przemoc fizyczna, panie preferowały upokarzanie, wprowadzanie w zakłopotanie i zawstydzanie partnera.

U mężczyzn często występowały fantazje o uległości, choć przecież oczekuje się od nich dominowania.

Zaskakująca była częstość ujawniania fantazji kazirodczych. Tabu kulturowe w tym zakresie jest bardzo mocne.  Wydaje się, że kazirodcze i pedofilne fantazje są częste, ale realizacja rzadsza.

Także mnogość tego typu witryn internetowych oraz ich duża odwiedzalność jest faktem. Oczywiście pojedyncze wizyty świadczą o ciekawości, regularne jednak odwiedzanie takich witryn wskazuje, że odwiedzających takie treści „kręcą”.
Wiele fantazji musi pozostać w ukryciu, gdyż kłócą się z indywidualnym systemem wartości oraz nie mają szans na zaakceptowanie przez partnera lub są napiętnowane społecznie.
W stałym związku istotna jest komunikacja. Kochankowie powinni rozmawiać o swoich preferencjach, może to ubogacić ich współżycie i wzmocnić więź emocjonalną.

Jeśli jednak fantazje dotykają zachowań bardzo kontrowersyjnych, to należy dobrze zastanowić się przed ujawnieniem ich partnerowi.

Seksualność człowieka to bardzo złożony fenomen, nie do końca poznany. J

Nie wszystkie fantazje warto realizować! Rozsądne samoograniczanie to cecha dojrzałej, zintegrowanej osobowości.

Bywa, że trzeba wybierać między życiowym chaosem  a frustracją emocjonalną.

Nie można mieć wszystkiego, zwykle kogoś lub czegoś brakuje…

Jest to wpisane w ludzki los, w naszą egzystencję…

 

seksuologia.com