Medycyna seksualna.

Seksuologia medyczna;

Trudno uwierzyć, ale rozwój seksuologii medycznej rozpoczął się kilkanaście lat temu. Jest on szybki, nadal większość ludzi kojarzy seksuologię bardziej z psychologią (nieśmiałość, lęki seksualne) lub psychiatrią (dewiacje seksualne – parafilie).

Pacjenci bywają zdezorientowani, czego oczekiwać po seksuologu a kiedy szukać pomocy u ginekologa, dermatologa, wenerologa czy urologa.
Lekarzem specjalistą seksuologii można zostać po specjalizacji z psychiatrii lub ginekologii.
Aktualnie więc kilkuletnią specjalizację z medycyny seksualnej można  robić po uzyskaniu specjalizacji z psychiatrii, ginekologii, ale także i interny (choroby wewnętrzne).

Są też pojedynczy lekarze seksuolodzy mający podstawową specjalizację z neurologii oraz urologii (po uzyskaniu odpowiednich zgód).
Jest rozważana opcja, żeby seksuologia była specjalizacją podstawową, to znaczy, żeby była możliwość rozpoczęcia specjalizowania się bezpośrednio po studiach lekarskich i obowiązkowym stażu podyplomowym.

Byłby to sposób na zwiększenie ilości specjalistów.

Aktualnie jest duży niedobór , gdyż lekarze seksuolodzy  sa potrzebni nie tylko do diagnostyki i terapii dysfunkcji seksualnych, ale wzrasta potrzeba wydawania opinii sądowo-seksuologicznych związanych z przestępczością.

Biegli sądowi z zakresu seksuologii współpracują z psychiatrami i psychologami klinicznymi.

Seksuologia sądowa jest istotnym działem medycyny seksualnej.

Wraz z z rozwojem internetu ilość przestępstw motywowanych seksualnie wyraźnie wzrasta.

seksuologia.com